I bölüm
İslamın etiqadi prinsiplərinə qısa baxiş
 

Müqəddəs İslam dini beş etiqadi prinsip üzərində qurulmuşdur:

 

1) Tovhid (Allahın yeganəliyinə inam).

2) ədl (Allahın adil olmasina inam).

3) nübuvvət (peyğəmbərlərin (ə) haqq olmasına inam).

4) imamət (məsum imamların (ə) haqq olmasına inam).

5) məad (axirət aləminə inam).