:: Möhürə səcdə
::
Məzarların üstündə zərih və məqbərə tikmək

:: Övliyaların məqbərələrini zinətləndirmək
::
Zərihi öpmək
:: Allah övliyalarına təvəssül etmək
::
Məzarların ziyarəti

:: Müvəqqəti nikah
::
Tövsiyə edilən ədəbiyyat

 

 

ŞİƏ

məzhəbi

və əsassız töhmətlər

 

Həzrət Ayətullahül-üzma seyid Sadiq

Hüseyni Şirazi

 

BİSMİLLAHİR RƏHMANİR RƏHİM

  

Əziz İslam Peyğəmbəri (s) buyurub:

 

«يا عَلي اَنْتَ وَ شِيعَتُكَ هُمُ الْفائزونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ.»

 

«Ey Əli, qiyamət günündə nicat tapanlar, yalnız sən və sənin şiələrindir.»

Şeyх Tusinin “İхtiyarül mə`rifətir rical” kitabının 1-ci  cildi, 211-ci səһ; Şazan ibn Cəbrayıl Qumminin “Əl-fəzail” kitabı, 121-ci səһ; Əli ibn Yunis Amulinin “Əs-siratül-mustəqim” kitabının 1-ci cildi, 209-cu səһ; Hüseyn ibn Süleyman Hillinin “Əl-müхtəsər” kitabı, 94-cü səh; Seyid Haşim Bəhraninin “Hilyətül-əbrar” kitabının 2-ci cildi, 410-cu səh. və “Biharül-ənvar”ın 27-ci cildi, 143-cü səh.